مقررات بيمارستان( آنچه لازم است بيماران بدانند)

 • براي پذيرش بيماران زير 18 سال حضور ولي قانوني (پدر ، در صورت فوت پدر ، پدربزرگ پدري و در صورت فوت ايشان قيم نامه دادگاه) و براي پذيرش خانم هاي متاهل در صورت انجام اعمال مربوط به تنظيم خانواده و زيبايي حضور همسر الزامي است تا برگه رضايت بستري را امضا نمايند ، در صورت فوت يا طلاق ، گواهي فوت يا طلاق نامه را همراه داشته باشيد.
 • همراه داشتن اصل كارت ملي و شناسنامه و دفترچه بيمه بيمار با تاريخ اعتبار و عكس )براي بيماران بالاي 24 ماه( الزامي است ، براي پذيرش كودكان زير 2 سال همراه داشتن دفترچه بيمه مادر الزامي است ، دفترچه بيمه بيمار در دسترس در بيمارستان نگه داري شود.
 • براي خانم ها به همراه داشتن شناسنامه همسر براي اعمال جراحي مانند خارج كردن رحم و بستن لوله ها و زايمان الزامي است .
 • جهت سقط جنين قانوني رضايت بيمار و همسر اخذ خواهد شد.
 • در صورت داشتن بيمه تكميلي كارت بيمه معتبر و معرفي نامه را همراه داشته باشيد ، بعضي از معرفي نامه هاي بيمه تكميلي توسط بيمارستان صادر خواهد شد (براي صدور معرفي نامه بيمه آتيه سازان توسط بيمارستان همراه داشتن شناسنامه ، كارت ملي و دفتر چه بيمه بيمه شده اصلي و در صورت فوت وي گواهي فوت ايشان الزامي است)
 • براي استفاده فرزندان پسر بالاي 19 سال از بيمه والدين داشتن گواهي اشتغال به تحصيل الزامي است و فرزندان دختر مجرد بالاي 15 سال مي توانند از بيمه والدين استفاده نمايند.
 • جهت بستري سربازان ارائه گواهي عضويت از يگان مربوطه و برگ مرخصي با تاريخ روز الزامي است.
 • جهت جراحي چشمهمراه داشتن گزارش تعيين لنز الزامي است.
 • بيمارستان داراي مجوز پذيرش بيماران بين الملل است ، داشتن كارت اقامت يا ويزاي گردشكري سلامت براي اين بيماران الزامي است.
 • جهت اطلاع از تعرفه ها و هزينه هاي درماني به واحد اسناد پزشكي مراجعه يا با شماره 2028تماس حاصل نماييد.
 • رضايت اخذ شده از بيمار و همسر يا ولي قانوني در هنگام پذيرش رضايتي براي پذيرش اوليه و شروع اقدامات درماني است در صورت انجام اقدامات تهاجمي براي بيمار رضايت آگاهانه با ارائه اطلاعات لازم توسط پزشك يا كادر درماني اخذ خواهد شد.
 • در هنگام پذيرش اطلاعات هويتي شما (نام و نام خانوادگي، تاريخ تولد، نام پدر و ...) بر روي دستبند شناسايي درج و به مچ شما بسته مي شود ، از صحت مندرجات آن مطمئن شويد و آن را تا زمان ترخيص مراقبت نموده و در صورت مفقود شدن آن به پرستار خود اطلاع دهيد.
 • در تمام فضاهاي داخلي بيمارستان استعمال دخانيات ممنوع مي باشد.
 • ساعات ملاقات هر روز از ساعت 14:30 الي 15:30 مي باشد ، براي حفظ سلامتي اطفال از همراه آوردن آنها خودداري فرمائيد ، ملاقات در بخشICU ممنوع و از طريق نمايشگر مي باشد ، در CCU به صورت محدود و تك نفره مي باشد.
 • جهت رفاه حال بيماران برقراري تماس تلفني با اتاق بيماران از ساعت 22-8 امكانپذير مي باشد ، در بخش CCU ساعت 16 الي 18 تماس تلفني با بخش بر قرار خواهد شد .
 • در صورت نياز به همراه براي بيمار يك نفر همراه هم جنس مجاز به حضور در بيمارستان است و حضور آقايان در بخش زنان و بلعكس بعنوان همراه ، نياز به تائيد سوپروايز دارد ، همراهان بيمار بايد كارت همراه تهيه نموده و روزانه تمديد نمايند و در نگه داري كارت دقت نمايند ( هزينه همراه در تعهد سازمانهاي بيمه گر نمي باشد )
 • در صورت تمايل به استفاده از اتاق خصوصي به مسئول شيفت بخش مراجعه و فرم درخواست را امضا نماييد (از قيمت آن قبل از درخواست از طريق شماره 2028)اطلاع حاصل نمائيد.
 • در صورتي كه بيمار شما عمل جراحي دارد يك همراه با نسبت خانوادگي درجه يك تا پايان جراحي در بيمارستان حضور داشته باشد.
 • همراهان بيماراني كه براي عمل جراحي به اتاق عمل انتقال مي يابند ، مي توانند در لابي واقع در طبقه همكف حضور داشته باشند و سير انتقال بيمار را در نمايشگر ملاحظه نمايند
 • از نگهداري اشياء گران بها، وجه نقد و تلفن همراه و ... در بخش ها جداً خودداري نماييد ، مسئوليت نگه داري اشياء به عهده خود فرد مي باشد بيمارستان مسئوليتي در اين زمينه ندارد ، آنها را قبل از ورود به بخش تحويل همراه نماييد
 • اشيا مفقودي بيماران تحويل پذيرش اورژانس(طبقه زير زمين اول) و اشيا قيمتي و پول نقد تحويل دفتر پرستاري مي شود.
 • كليه كاركنان بيمارستان داراي كارت شناسايي بر روي سينه مي باشند.
 • هرگونه پرداخت بايد صرفا به بانك يا صندوق بيمارستان واريز و قبض دريافت شود و هر گونه تماس تلفني مسئولين بيمارستان براي درخواست پرداخت هزينه را به شماره 2001 اطلاع رساني نماييد.
 • بيماران آماده عمل ، شب قبل از مراجعه به بيمارستان استحمام نمائيد و محل جراحي را شيو نمائيد ، زيورآلات ، لنز را از بدن خارج نمائيد و از 12 شب ناشتا باشيد ، بدون آرايش و لاك ناخن و لنز باشيد ، مصرف دخانيات را 24 ساعت قبل از مراجعه قطع نمائيد .
 • اعمال جراحي بر اساس حضور پزشكان و ساير ملاحظات تنظيم مي شود و اكثر اعمال جراحي از ساعت 10 به بعد انجام مي شود.
 • استفاده مواد شوينده معمولي نظير صابون بعد از توالت، تماس با وسايل بيمار، قبل از خوردن و آشاميدن براي عموم مراجعين محترم توصيه مي شود (راهنماي شستشوي صحيح دست ، در كنار وشويي ها نصب شده است)، ظروف حاوي محلول هاي ضدعفوني كننده دست براي استفاده عموم در بخش ها نصب شده است (راهنما در كنار ظروف نصب شده است) .
 • به منظور رعايت اصول كنترل عفونت، ملاقات كنندگان از آوردن گل طبيعي و فلاسك چاي خودداري نمايند.
 • رعايت شئونات اسلامي و اخلاقي و مقررات بيمارستان از طرف همراهان و بيماران الزامي است.
 • استفاده از تلفن همراه به دليل تداخل در عملكرد دستگاههاي بخش ها ممنوع است.
 • به سئوالات پزشك و پرستار با دقت و كامل پاسخ دهيد زيرا اين اطلاعات در روند درمان شما كمك فراواني مي كند ، مشكلات خود را با پرستار در ميان بگذاريد و مطمئن باشيد پرستار امين شماست ، اگر عمل جراحي داريد در بخش بستري و در اتاق عمل قبل از بيهوشي( در مورد سوابق پزشكي خود مانند سابقه بيماري قلبي و ... ) با پرستاران و پزشك صحبت كنيد ، اگر قبلاً از رژيم غذايي خاصي استفاده مي كرديد، در بدو ورود به پرستار خود اطلاع رساني فرماييد ، در مواقع ضروري با زنگ قرار داده شده در بالاي تخت ها به پرستار اطلاع رساني نمائيد .
 • اطلاعات داروهاي مصرفي خود در منزل (از قبيل داروهاي ديابت، فشارخون و ...) را در اختيار پزشك و پرستار بگذاريد تا پزشك داروي شما را با وضعيت بيماري و ... مطابقت دهد ، بدون اطلاع پزشك و پرستار، داروهاي منزل را مصرف نكنيد ، هرگونه حساسيت غذايي يا دارويي را به پزشك و پرستار خود اطلاع دهيد ، داروهايي كه در زمان بستري تجويز مي شود را بدون مشورت با پزشك معالج قطع نكنيد ، در صورت بروز هرگونه عوارض دارويي سريعاً به پزشك يا پرستار اطلاع دهيد. .

همراهان محترم : به هيچ وجه به تجهيزات و لوازم پزشكي مانند (سرم ، كنسول بالاي تخت و كپسول هاي اكسيژن) دست نزنيد. تنظيم قطرات سرم بر عهده پرستار است ، به دليل خطر انتقال عفونت، پانسمان را دستكاري ننماييد ، تعويض پانسمان بر عهده پزشك معالج و يا پرستار است ، به رژيم غذايي بيمار توجه كنيد ، در صورت دستور ناشتا بودن بيمار، هيچ گونه موادغذايي به بيمار ندهيد ، مواردي مثل لباس هاي يكبار مصرف، دستكش و هر مورد آغشته به خون و ترشحات بيمار نبايد در سطل آبي داخل اتاق بيمار ريخته شوند ، رعايت سكوت و حفظ آرامش براي جلوگيري از ناراحتي و اضطراب بيماران الزامي است. به منظور برقراري سكوت و آرامش بيماران از تردد بي مورد در راهروها خودداري نماييد ، از نشستن بر روي تخت بيمار نماييد ، از باز كردن كاناپه همراه بيمار، در ساعات غيرمتعارف پرهيز كنيد، از ساعت 21 لغايت 6 صبح مجاز به باز كردن و استفاده از كاناپه هستيد، هنگام ويزيت اتاق بيماران را ترك نمائيد.

ساعت توزيع غذا بيماران و همراهان در بيمارستان راس ساعت هاي 6 و 30 دقيقه صبح ، 12 ظهر و 18 و 30 دقيقه عصر مي باشد(همراه غذاي بيمار آب معدني توزيع مي شود) ، پك ميان وعده روزانه بيمار ساعت 10 توزيع مي شود و ساعت توزيع چاي نيز براي بيماران و همراهان در ساعت هاي 10 ، 16 ، 20 مي باشد ، در بيمارستان منو با قابليت انتخاب غذا ارائه مي شود كه در تمامي اتاق هاي بيماران نصب مي باشد ، در صورت تمايل به انتخاب غذا به جز غذاي روز براي وعده ناهار قبل از ساعت 10 و براي وعده شام قبل از ساعت 16 منشي يا پرستار مطلع نمائيد( در صورت سفارش منو مابه التفاوت منو و غذاي روز از بيمار اخذ مي شود )

نمازخانه بيمارستان در طبقه همكف پذيراي نمازگذاران گرامي مي باشد ، جهت قبله در تمامي اتاق هاي بستري براي بيماراني كه مايل به اقامه نماز در اتاق خود هستند، مشخص شده است ، سجاده، قرآن، كتب ادعيه اسلامي و سنگ تيمم در بخش قرار دارد ، بيماران گرامي مي توانند با راهنمايي پرستاران بخش از اين امكانات استفاده نمايند.

سعي بر اين است كه در صورتي كه مانعي براي كمك رساني فوري به گيرنده خدمت و مصدومين نباشد خدمات توسط كاركنان همجنس (همگن) ارايه شود.

در صورت نياز به گواهي استعلاجي به منشي بخش اطلاع دهيد

درباره ما

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي پاستور در حال حاضر با 130 تخت فعال و با همكاري بالغ بر 120 پزشك متخصص و فوق تخصص آماده خدمت رساني به بيماران محترم مي باشد.

تماس با ما

آدرس : قزوين - بلوار آيت خامنه اي

تلفن:17-02833378011

كدپستي :43111-34159

فكس:02833378018

ايميل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

بالا